From Beginning to Beginning

Kim Sindberg: From Beginning To Beginning – Trade Finance Articles from 2003 to 2011(2012)

Denne bog (på engelsk) indeholder 57 artikler om forskelige Trade Finance emner – skrevet over 9 år.

Mellem 2003 og 2011 udgav Kim Christensen en række Trade Finance artikler i forskellige tidsskrifter og hjemmesider.

I Juli 2011 skiftede Kim Christensen navn til Kim Sindberg. Denne bog repræsenterer altså størstedelen af artikler skrevet af Kim Christensen.

For hver artikel er der skrevet en ny kommentar der giver yderligere information.​

Artiklerne er er optrykt i den rækkefølge de oprindeligt er trykt – og udgør derfor en historisk linje på 9 år igennem Trade Finance; en periode hvor der foregik væsentlige begivenheder med indvirken på Trade Finance områder, som for eksempel:

> UCP 500 blev revideret.

> Der var finansiel krise.

> Der begyndte at komme stærkt fokus på sanktioner og compliance.