UCP600 Insurance Documents (2020)

UCP600 Insurance Documents (2020)

Formålet med bogen ”UCP600 Insurance Documents” er at guide læseren gennem, hvad der ofte er en usikker proces. Bogen giver først en kort oversigt over remburs og vareforsikring. Herefter dykker bogen ned i forsikringsdokumenter præsenteret under remburser. Bogen indeholder praktiske eksempler samt eksempler på kommenterede forsikringsdokumenter.​

Hovedemner:

 • Parter og underskrifter
 • Forsikringstager og endossement
 • Typer af forsikringsdokumenter
 • Originaler og kopier
 • Datoer
 • Forsikringsdækning
 • Transportrute
 • Dækkede risici
 • Undtagelsesklausuler
 • Franchise og fradragsfranchise
 • Varebeskrivelse i et forsikringsdokument
 • Generelle vilkår og betingelser for et forsikringsdokument
 • Forsikringspræmie

Hvem er bogen til:

 • Trade Finance medarbejdere
 • Forsikringsselskaber
 • Banker
 • Eksportører
 • Importører
 • Transportører og speditører

Køb bogen her